Little April
Về nhà đi, chép một trăm lần ‘Anh quan trọng hơn chó’, anh mới tha thứ cho em.
Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển Khuyển (via ngoccjoker)
the-personal-quotes:

relatable posts here
pislynk:

"Nếu như anh ta luôn vì một người con gái khác mà che ô, vậy cớ gì bạn phải vì người đó mà đứng chờ dưới cơn mưa." Hihii 
☔️☔️☔️

#september #2014

pislynk:

"Nếu như anh ta luôn vì một người con gái khác mà che ô, vậy cớ gì bạn phải vì người đó mà đứng chờ dưới cơn mưa." Hihii
☔️☔️☔️

#september #2014

drunknight:

INSTAGRAM

The saddest word
in the whole wide world
is the word almost.


He was almost in love.
She was almost good for him.
He almost stopped her.
She almost waited.
He almost lived.
They almost made it.

Tiny Stories  (via chimsebeo)
Hope so..

Hope so..

ngoccjoker:

Trời thì trở gió, người thì trở mặt, cho nên nỗi bất an được dịp trở mình cựa quậy làm xốn xang cả lồng ngực. Hoá ra cuối cùng thứ làm chúng ta chỏng chơ trống trải nhất không phải là cảm giác một mình, mà là từ đầu đến cuối ở bên cạnh một người không hề coi mình là duy nhất trong lòng họ. Rốt cục, trong cuộc tình này, chỉ có mỗi riêng mình tự tồn tại, tự tay trái ủ ấm tay phải, tự thương hại lấy chính bản thân.
(Buồn làm sao buông - Anh Khang)

ngoccjoker:

Trời thì trở gió, người thì trở mặt, cho nên nỗi bất an được dịp trở mình cựa quậy làm xốn xang cả lồng ngực. Hoá ra cuối cùng thứ làm chúng ta chỏng chơ trống trải nhất không phải là cảm giác một mình, mà là từ đầu đến cuối ở bên cạnh một người không hề coi mình là duy nhất trong lòng họ. Rốt cục, trong cuộc tình này, chỉ có mỗi riêng mình tự tồn tại, tự tay trái ủ ấm tay phải, tự thương hại lấy chính bản thân.

(Buồn làm sao buông - Anh Khang)