Little April
sassy-hook:

pleasant-trees:

aprilsvigil:

manticoreimaginary:

Watching this (and fearing broken ankles with each loop) I can’t helping thinking about that old quote Ginger Rogers did everything Fred Astaire did, except backwards and in high heels.

But no, if you watch closely you’ll see she doesn’t even step on the last chair. That means she had to trust that fucker to lift her gently to the ground while he was spinning down onto that chair. That takes major guts. I’d be pissing myself and fearing a broken neck if I were in her place. Kudos to her. 

I can’t stop watching this. 

#I watched this for too long to not reblog

sassy-hook:

pleasant-trees:

aprilsvigil:

manticoreimaginary:

Watching this (and fearing broken ankles with each loop) I can’t helping thinking about that old quote Ginger Rogers did everything Fred Astaire did, except backwards and in high heels.

But no, if you watch closely you’ll see she doesn’t even step on the last chair. That means she had to trust that fucker to lift her gently to the ground while he was spinning down onto that chair. That takes major guts. I’d be pissing myself and fearing a broken neck if I were in her place. Kudos to her. 

I can’t stop watching this. 

prozaccanthelp:

⚥ mature audience only ☮

prozaccanthelp:

⚥ mature audience only ☮

he-huo:

Lúc sinh bệnh, mẹ nói “con đừng có mà dọa mẹ”. Lúc ăn cơm, mẹ nói “đừng lo cho mẹ”. Lúc ra ngoài, mẹ nói “đừng nhớ mẹ quá”. Khi mẹ ốm, mẹ nói “mẹ không sao cả”. Con có một người mẹ tốt nhường ấy, Thời Gian xin đừng làm tổn thương Người.- Nguồn: weibo | Dịch: Hòa HỏaVui lòng ghi đầy đủ nguồn khi copy sang trang web khác

he-huo:

Lúc sinh bệnh, mẹ nói “con đừng có mà dọa mẹ”. Lúc ăn cơm, mẹ nói “đừng lo cho mẹ”. Lúc ra ngoài, mẹ nói “đừng nhớ mẹ quá”. Khi mẹ ốm, mẹ nói “mẹ không sao cả”. Con có một người mẹ tốt nhường ấy, Thời Gian xin đừng làm tổn thương Người.

- Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa
Vui lòng ghi đầy đủ nguồn khi copy sang trang web khác

Tất cả những người bỏ mình lại mà đi, rõ ràng không phải vì họ muốn, mà vì mình chưa một lần từng giữ họ lại, chưa một lần nào..

Về nhà đi, chép một trăm lần ‘Anh quan trọng hơn chó’, anh mới tha thứ cho em.
Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển Khuyển (via ngoccjoker)
the-personal-quotes:

relatable posts here